06 - 51 60 03 80

Administratie

  • Ontvang je regelmatig betalingsherinneringen/aanmaningen, omdat je vergeten bent te betalen?
  • Ben je dagenlang op zoek naar alle gegevens die je nodig hebt voor je belastingaangifte?
  • Ligt overal door het huis de post, rekeningen die betaald moeten worden, brieven die beantwoord moeten worden?
  • Ben je tijdelijk niet in staat bent geweest je administratie bij te houden door ziekte, scheiding of een andere ingrijpende gebeurtenis?

Heb je geen overzichtelijke administratie? Is het niet duidelijk wat er elke maand binnenkomt én vooral wat er elke maand uitgaat? Neem contact met me op. Samen gaan we orde op zaken stellen, zodat er  overzicht komt.